[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abdl / cow / hentai / islam / newbrit / random / tenda / x ]

/zenczan/ - Srakchan

For The Shit in You

Katalog   Archive

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


Srakchan - newsy, aktualności, gry, wiadomości, muzyka, ciekawostki, filmiki

File: 8ad080b987b0275⋯.png (16,4 KB, 202x239, 202:239, 29a.png)

 No.2803 [Odpowiedź]

LE NIGGERFACE !

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 2c4666aeaf926e5⋯.jpg (72,08 KB, 625x800, 25:32, Training_For_War_Work_Chis….jpg)

 No.2169[Odpowiedź][Ostatnie 50 postów]

d

328 postów oraz 247 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2798

pobieraczek

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2799

File: aa947721baee0e8⋯.jpeg (69,55 KB, 620x588, 155:147, download1.jpeg)

sage

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2800

xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2801

File: 795e1b40901bd6a⋯.jpeg (456,42 KB, 1200x630, 40:21, download_8_.jpeg)

File: 6fcb2df304a9acf⋯.jpeg (41,16 KB, 590x350, 59:35, download_15_.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2802

File: 6fcb2df304a9acf⋯.jpeg (41,16 KB, 590x350, 59:35, download_15_.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: e086f90052b3579⋯.jpeg (4,27 KB, 160x160, 1:1, b4e8f752a51396620fe62e446….jpeg)

 No.2615[Odpowiedź]

zgryzota

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: f475e104246ba00⋯.jpeg (6,28 KB, 100x100, 1:1, 87af67bdf2e7dde294da1cb5f….jpeg)

 No.2397[Odpowiedź][Ostatnie 50 postów]

57

186 postów oraz 182 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2584

File: 4777af15bc0803a⋯.jpeg (164,82 KB, 1280x800, 8:5, download_2_.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2585

File: b44003aac9c4d73⋯.jpeg (114,26 KB, 945x495, 21:11, b44003aac9c4d7342cfcfa31e….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2586

11

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2587

17

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2588

25

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 4b361595ae8e1b4⋯.jpeg (55,08 KB, 480x360, 4:3, download5.jpeg)

 No.2339[Odpowiedź][Ostatnie 50 postów]

xD

46 postów oraz 24 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2392

File: 1bed196a3b43723⋯.jpg (18,74 KB, 420x300, 7:5, monopod.jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2393

File: aa947721baee0e8⋯.jpeg (69,55 KB, 620x588, 155:147, download1.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2394

File: 51780f172bddba8⋯.jpeg (18,68 KB, 600x487, 600:487, download_1_.jpeg)

File: 4777af15bc0803a⋯.jpeg (164,82 KB, 1280x800, 8:5, download_2_.jpeg)

File: aa947721baee0e8⋯.jpeg (69,55 KB, 620x588, 155:147, download1.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2395

File: 51780f172bddba8⋯.jpeg (18,68 KB, 600x487, 600:487, download_1_.jpeg)

File: aa947721baee0e8⋯.jpeg (69,55 KB, 620x588, 155:147, download1.jpeg)

File: 4777af15bc0803a⋯.jpeg (164,82 KB, 1280x800, 8:5, download_2_.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2396

File: aa947721baee0e8⋯.jpeg (69,55 KB, 620x588, 155:147, download1.jpeg)

File: 4777af15bc0803a⋯.jpeg (164,82 KB, 1280x800, 8:5, download_2_.jpeg)

File: 51780f172bddba8⋯.jpeg (18,68 KB, 600x487, 600:487, download_1_.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: f475e104246ba00⋯.jpeg (6,28 KB, 100x100, 1:1, 87af67bdf2e7dde294da1cb5f….jpeg)

 No.2279[Odpowiedź]

that tickles

9 postów pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2289

internet

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2290

to ja zrobilem to muj ocet

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2291

polska

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2292

File: b44003aac9c4d73⋯.jpeg (114,26 KB, 945x495, 21:11, b44003aac9c4d7342cfcfa31e….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2293

gamesense

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: b44003aac9c4d73⋯.jpeg (114,26 KB, 945x495, 21:11, d.jpeg)

 No.2203[Odpowiedź]

rap

34 posty oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2247

51

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2248

3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2249

24

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2250

34

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2251

49

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 1ee5d74a1922576⋯.jpeg (49,72 KB, 464x661, 464:661, 111.jpeg)

 No.2050[Odpowiedź][Ostatnie 50 postów]

113 postów oraz 20 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2164

ten system to spyware nie instalujcie tego

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2165

XD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2166

spoko jest nie

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2167

File: e086f90052b3579⋯.jpeg (4,27 KB, 160x160, 1:1, b4e8f752a51396620fe62e446….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2168

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 48c7792ec902ac8⋯.jpg (389,52 KB, 1280x960, 4:3, 77.jpg)

 No.1827[Odpowiedź][Ostatnie 50 postów]

88 postów oraz 10 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2045

papiesz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2046

sam napisales

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2047

File: 1ee5d74a1922576⋯.jpeg (49,72 KB, 464x661, 464:661, 111.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2048

ebin

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2049

ten system to honeypot

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: e086f90052b3579⋯.jpeg (4,27 KB, 160x160, 1:1, b4e8f752a51396620fe62e446….jpeg)

 No.1998[Odpowiedź]

11 postów pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2018

File: 1ee5d74a1922576⋯.jpeg (49,72 KB, 464x661, 464:661, 111.jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2019

File: e086f90052b3579⋯.jpeg (4,27 KB, 160x160, 1:1, b4e8f752a51396620fe62e446….jpeg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2020

GET

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2021

opie sam to napisales? dlugo lurkujesz? xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2022

fajne

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 334b383cb36c95c⋯.gif (469,53 KB, 498x498, 1:1, 1.gif)

 No.1832[Odpowiedź][Ostatnie 50 postów]

After some weeks I finally installed TempleOS in the VM for several reasons. Sometime I had looked at the documentation "TempleOS - Down the Rabbit Hole" and made up for the life story of Terry A. Davis. I had seen him often in forums, news ycombinator or at wykop before the documentary and unfortunately I only knew him through the racist videos. I just thought he was a weirdo who programmed something together. Let's be honest, the internet is full of weird people, we all know that. Unfortunately sometimes we don't know the difference between genius and insanity. It is a masterpiece to develop your own operating system, but to fill it with computer games, a 3D engine and lots of weird biblical texts is highly respectable. It is a real pity when such a brilliant person accomplishes such a great thing and then simply dies because he can't fight his mental illness. I want to have a look at TempleOS, because I see many aspects which insterest me as a programmer. Everything on ring 0 is already incredibly fascinating.

106 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1966

sam zrobiles te chamskie obrazki?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1967

zabawne

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1968

xDDDDD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1969

fajne forum z obrazkami

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1970

pisz wiecej

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 97a55a395fa48d3⋯.png (55,67 KB, 160x160, 1:1, smieszny_obrazek.png)

 No.1512[Odpowiedź][Ostatnie 50 postów]

After some weeks I finally installed TempleOS in the VM for several reasons. Sometime I had looked at the documentation "TempleOS - Down the Rabbit Hole" and made up for the life story of Terry A. Davis. I had seen him often in forums, news ycombinator or at wykop before the documentary and unfortunately I only knew him through the racist videos. I just thought he was a weirdo who programmed something together. Let's be honest, the internet is full of weird people, we all know that. Unfortunately sometimes we don't know the difference between genius and insanity. It is a masterpiece to develop your own operating system, but to fill it with computer games, a 3D engine and lots of weird biblical texts is highly respectable. It is a real pity when such a brilliant person accomplishes such a great thing and then simply dies because he can't fight his mental illness. I want to have a look at TempleOS, because I see many aspects which insterest me as a programmer. Everything on ring 0 is already incredibly fascinating.

309 postów oraz 13 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1822

fajne

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1823

co mam zapostowac?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1824

to ty zrobiles? to ty?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1825

kto napisal ten tekst?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1826

Even if it means sacrificing everything

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 8f73fd1aaedff22⋯.jpeg (172,71 KB, 996x560, 249:140, nigga.jpeg)

 No.729[Odpowiedź][Ostatnie 50 postów]

TempleOS free download cra cra cra

212 postów oraz 45 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1503

oski stealer xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1504

moze o nim pisza tak pisza

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1505

File: 144ea5b7237f198⋯.png (54,42 KB, 300x100, 3:1, 1591309744865.png)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1506

Komentarz

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1507

yyyyy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.File: 9b462fdbf002601⋯.jpg (106,02 KB, 1114x634, 557:317, bd6362f55b78ec514f9f8218e3….jpg)

 No.1301[Odpowiedź]

fajny system. sam napisales?

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.


File: 82d4035a45f2005⋯.jpeg (11,6 KB, 250x250, 1:1, qqqqqqqq.jpeg)

 No.1278[Odpowiedź]

chuje z youtube zydzi jebane rzucaja klody pod nogi glowie tv, to nie problem jak sie robi 999 altow kurwa suki ejbane.

13 postów oraz 5 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć. ____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1294

zapierdoli juz cos w to

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1295

:))))

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1296

cwelu kurwa raku

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1297

Witam użytkowników.

Problem dotyczy instalacji Oprogramowania Microsoft Windows 7 na platformie B150 PC MATE, a dokładnie nie wykrywa instalator dysku. Pod bisem dysk widoczny , instalacja z Pendrive/Płyty , i nic . Meczę problem już 3 dzień i jest to trochę irytujące. Może ktoś z was miał juz taki problem i sobnie z nim poradził ?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.1298

File: 283afd91b1f9f19⋯.jpg (17,32 KB, 231x255, 77:85, de6de197d8352fdecb176780bb….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
| Katalog | Nerve Center | Losowo
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / abdl / cow / hentai / islam / newbrit / random / tenda / x ]