[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / doomer / india / nanj / redbar8 / rule34 / ryuken / tingles / utd ]

/vichan/ - https://atenszon.net/b/

czan
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webp, webm, mp4, mov, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


Status | Alternatywa (Atenszon.net) | /socpl/ | /fso/ | /fol/

File: 1f0e68098fc6362⋯.jpg (258,47 KB, 720x1600, 9:20, Screenshot_2022_11_18_23_1….jpg)

 No.457488

Znowu wrócił do neta po tylu stalkingach xD beka z niego

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457494

Wygląda na trollkonto

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457495

literally who?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457496

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457512

To on na stówę

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457513

Wrócił żeby znowu szantażować ludzi i zmuszać ich do miłości i seksu xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457514

>>45751

Spoko za dwa miesiące znowu skasuje kontosy

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457585

trzeba go rajdowac i znowu pisać do jego znajomych i innych ludzi że jest straszny i zły no to sie znowu zacznie inby

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457598

>>457585

Zablokował wysyłanie wiadomości i jego znajomych też nie wydać

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.457599

I nie dodaje też do znajomych bez zapytania się kim jesteś.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Losowo][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / doomer / india / nanj / redbar8 / rule34 / ryuken / tingles / utd ]