[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]

/techan/ - Męskie dyskusje ;3

100% hetero
Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


File: 35b36730addbac6⋯.jpg (53,92 KB, 396x600, 33:50, miku33.jpg)

 No.4

w sumie szkoda

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.5

File: 83abaebd123ac94⋯.jpg (115,43 KB, 750x750, 1:1, 141553534288615719.jpg)

>>4

czemu, anonku? :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.6

File: b8406a6aed5c12e⋯.jpg (84,25 KB, 406x720, 203:360, 1455153626726.jpg)

Kiski :3

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.7

File: 3bcc68e4e911e86⋯.jpg (210,24 KB, 1080x747, 120:83, 137123582948.jpg)

>>6

cmok cmok :*

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Losowo][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]