[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]

/techan/ - Męskie dyskusje ;3

100% hetero
Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


File: e76fb9fe6e38c47⋯.jpg (505,35 KB, 2080x1560, 4:3, signal-2019-03-17-120341.jpg)

 No.32

jak into kluby gejowskie w warszawie? w sumie to kiedys bym poszedl ale nie mam pojecia czego sie spodziewac xd

niech ktos obeznany z tematem sie wypowie

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.33

dawaj na wixy, tam sporo jest napigulonych bi/ukrytych wujaszkow

ewentualnie brutaż i inne levvackie eventy w poglosie/adzie puławskiej

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.36

a jesteś aktyw czy pasyw anonie?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.37

>>36

a czy to coś zmieni?

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.38

>>36

nikt zdrowy na umyśle się w ten sposób nie kategoryzuje

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.41

>>38

>bądź pedauem

>pisz coś o zdrowiu na umyślę

no nieźle

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.44

>>38

Pasyw wykryty xD

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.45

I am just here to test shit, fuck off with the flood.

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.47

File: 7f81d5a142cb2f9⋯.jpg (79,92 KB, 581x563, 581:563, 7f81d5a142cb2f988d940b8bb1….jpg)

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Losowo][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]