[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]

/techan/ - Męskie dyskusje ;3

100% hetero
Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
Archive
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Voice recorder Show voice recorder

(the Stop button will be clickable 5 seconds after you press Record)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 1 obrazków na post.


File: 1471368319121.png (9,67 KB, 350x313, 350:313, gay-heart.png)

 No.1

Witajcie /g/anonki :3

Ze względy na bardzo mały ruch postanowiłem przenieść hosting na 8chan. Zwalnia mnie to z konieczności konserwacji serwera, a pozwala chociażby na postowanie obrazków :3

Zarchiwizowałem wybrane popularne nitki, linki do nich w pierwszym poście.

____________________________
Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.

 No.2

Disclaimer: this post and the subject matter and contents thereof - text, media, or otherwise - do not necessarily reflect the views of the 8kun administration.[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Losowo][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / random / cloveros / cuteboys / erp / fast / hydrus / in / strek / tftg ]